Thailand Business Pages (Thailand trade)

เอลล์ พาสโซ วอเตอร์

ติดต่อเรา

เอลล์ พาสโซ วอเตอร์
ที่อยู่ : 3300/111
ต. แขวงจอมพล อ. จตุจักร จ. กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 737 4961 / 096 710 2014
อีเมลล์ : kanitna.see@gmail.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ระบบปากกาแนวราบ

ชื่อสินค้า :ระบบปากกาแนวราบ
รหัสสินค้า :KNN-1122
ราคา 500,000.00  ฿
ลักษณะสินค้า
กำลังการผลิต : 650 ขวด / นาที

รายละเอียดสินค้า

 สำหรับเครื่องจักรที่มีขนาดตั้งแต่ 5 ลิตรขึ้นไป เพื่อให้สามารถรองรับกับแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากได้ดี จึงได้มีการออกแบบระบบปากกาเคลื่อนที่แนวราบโดยส่งกำลังผ่านระบบปากกาแบ บ Toggle ระบบนี้รับประกันความสามารถในการควบคุมการปิดแผ่นปากกา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงสุด การเคลื่อนที่ทั้งหมดทำงานอยู่บนรางลูกปืนแนวราบเพื่อความเที่ยงตรง รองรับน้ำหนักและควบคุมทิศทางเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ ระบบการเคลื่อนที่ทำงานโดยแทบปราศจากแรงเสียดทาน เพื่อรักษาการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส KNN-1122 ระบบปากกาแนวราบ
ถึง : เอลล์ พาสโซ วอเตอร์
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร