Thailand Business Pages (Thailand trade)

เอลล์ พาสโซ วอเตอร์

ติดต่อเรา

เอลล์ พาสโซ วอเตอร์
ที่อยู่ : 3300/111
ต. แขวงจอมพล อ. จตุจักร จ. กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 737 4961 / 096 710 2014
อีเมลล์ : kanitna.see@gmail.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท :เอลล์ พาสโซ วอเตอร์
ประเภทธุรกิจ : ผู้นำด้านนวัตกรรม บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ในเอเชียแปซิฟิค อาทิ ขวดน้ำดื่ม ขวดสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น
ที่อยู่ 1 :3300/111 ต. แขวงจอมพล อ. จตุจักร จ. กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ :02 737 4961 / 096 710 2014
อีเมลล์ :kanitna.see@gmail.com
El Passo Water เอลล์ พาสโซ วอเตอร์ 2020-06-30 00:00:00